Thursday, 21 July 2011

Pengenalan Kepada Rangkaian

Rangkaian Komputer adalah sekumpulan peranti, dikenali juga sebagai nod, yang berhubungan dengan media penghubung. Nod boleh terdiri dari komputer, pencetak atau lain-lain peranti yang menghantar dan menerima data yang dihasilkan oleh nod-nod lain dalam rangkaian. Media penghubung juga dikenali sebagai media komunikasi.
Rangkaian yang pertama ialah pada sekitar akhir 1960-an dan awal 1970-an, iaitu ARPANET yang dibina oleh ARPA untuk Kementerian Pertahanan Amerika Syarikat. Pada hari ini, terdapat pelbagai jenis rangkaian, antaranya rangkaian kawasan setempat (LAN) dan rangkaian kawasan luas (WAN). Rangkaian yang paling besar di dunia ialah Internet.

Berikut adalah beberapa kelebihan rangkaian komputer:

    * Perkongsian Maklumat
    * Perkongsian Sumber Perkakasan
    * Perkogsian Sumber Perisian
    * Utusan Elekronik (E-Mail)
    * Keselamatan Data
    * Sokongan

Wednesday, 20 July 2011

Chapter 1

1) Kelebihan Rangkaian
 •    Perkongsian fail
 •    Perkongsian Sumber
 •    Peningkatan kapasiti storan
 •    Penambahan kos dengan lebih berkesan

2) Kategori Rangkaian
 •     Local Area Network, LAN
 •     Metropolitan Area Network,  MAN
 •     Wide Area Network, WAN3) Elemen Dalam Rangkaian Client/Server
 • Client (Pelanggan)
 • Server (Pelayan)
 • Workstation (Stesen Kerja)
 • Network Interface Card (NIC)
 • Network Operating System (Sistem Pengoperasian Rangkaian)
 • Node
 • Backbone
 • Segment
 • Topology
 • Transmission media


  4) Topologi Rangkaian
 • Bus
 • Ring
 • Star 
 • Hybrid


  5) Standard Rangkaian
 • ANSI
 • EIA
 • TIA
 • IEEE
 • ISO
 • ITU
 • ISOC
 • IANA
 • ICANN


  6) Konsep dalam Komunikasi Rangkaian
 • Source (Sumber)
 • Saluran / Media (Channel)
 • Destinasi (Destination)


7) Peraturan dalam Komunikasi Rangkaian

8) Istilah dalam Komunikasi

9) Jenis-jenis NIC


10) Perkakasan Penghubung dalam LAN
 • Repeater
 • Hub/Switch
 • Bridge
 • Router
 • Gateway

Monday, 18 July 2011

Chapter 2

1) Komunikasi Rangkaian
 • Model OSI
 • Paket Data dan Frame

2) Rangkaian Setempat Dengan Kabel
 • MAC Address
 • Standard IEEE 802.3 Ethernet Frame
 • Logical Address 
 • IP Address 

3) Protokol Rangkaian
 • TCP/IP, 
 • IPX/SPX, 
 • NetBIOS, 
 • NetBEUI 
 • Apple Talk

4) Format Pengalamatan bagi TCP/IP Suite
 • Kelas TCP/IP
 • Subnet Mask
 • Public dan Private IP Address
 • Unicast, Broadcast dan Mukticast Addresses
 • IP Addresses: Static And Dynamic
 • DHCP


5) Perkhidmatan dalam Rangkaian
 • DNS
 • Command: Ping command, browser dan nslookup
 • Web Clients and Server 
 • FTP Clients and Server
 • Email Protocol: SMTP, POP3, IMAP4